cennik

Cenník

Cenu rodokmeňa tvorí samotné bádanie v dokumentoch, spoplatnené nahliadnutie do týchto dokumentov, cestovanie, prípadne ubytovanie v mieste bádania. Ďalej tlač a výtvarné vyhotovenie dokumentu.

Orientačné ceny:
  • Rodinná kronika (kniha) - dohodou
  • Dohľadanie (emigrácia, nevysporiadané pozemky, účastník 1. svetovej vojny) - dohodou
  • História lokality / obce / mestskej časti - dohodou
  • Ostatné služby podľa potreby

Počas spracovania genealogického rešeršu budete informovaný o stave bádania a na každé navýšenie ceny bude potrebný Váš súhlas. Nadobudnuté archívne dokumenty Vám budú odovzdané aby potvrdzovali skutočnosť zistenú bádaním a ako dôkazy uvedených záznamov.