Na zaciatok

Na začiatok

"Národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých."
Ľudovít Štúr

Na začiatok bádania sa každý amatérsky alebo profesionálny genealóg musí spoľahnúť na podklady a tvrdenia od Vás. Budeme potrebovať nazrieť na dostupné dobové dokumenty Vašej rodiny a dohodnúť postup akým smerom sa rešerš bude viesť. Vhodnými dokumentami pre začatie bádania sú:

  • rodné, sobášne a úmrtné listy
  • dochované hrobové miesta
  • niekedy fotografie
  • vysvedčenia
  • výpisy z pozemkovej knihy
  • nepísané rodinné spomienky na udalosti a osoby

Ľudia najčastejšie poznajú len svojich starých rodičov a o starších predkoch sa už veľa nehovorí. Čím staršieho predka doložíte v rámci dostupnej rodinnej dokumentácie, tým bude bádanie úspešnejšie. Pokiaľ však neviete nevadí.

Pýtajte sa starých rodičov na ich rodičov, strýcov a tety, učekov a učiny. Kde sa dievky povydávali a chlapi poženili. Koľkých skolila staroba a koľkých napríklad svetové vojny. Či boli politicky organizovaní alebo kde žili a pracovali. Tých ciest je vždy niekoľko a vždy sa dá začať aj od Vás.