Vojaci 1. svetovej vojny

Vojaci 1. svetovej vojny

Samostatnou kategóriou, ktorá si zaslúži pozornosť sú vojaci Veľkej vojny. Bol Váš rodinný člen alebo príbuzný na fronte 1. svetovej vojny? Pokiaľ prastarký určite slúžil alebo sa to v rodine neskôr hovorilo a Vy sa chcete dozvedieť viac o jeho vojenskej službe, frontovom zranení alebo o mieste kde skonal, tak Vám s tým vieme pomôcť.

Z dobových vojenských záznamov sa možno dozviete kedy a kde vykonal slávnostnú vojenskú prísahu, akú mal hodnosť, v akej jednotke slúžil, prípadne, že je napr. od roku 1916 nezvestný.

Desaťtisíce vojnových veteránov sa vrátili a desaťtisíce ostali na bojiskách a vojnových cintorínoch. Nebolo rodiny, kde by nebol syn, otec, brat alebo strýco odvedený.

Rôzne zoznamy ranených alebo strát, vojnových zajatcov, kmeňové listy sú v rôznej kvantite alebo kvalite. O niektorých účastníkoch však nebude nič, ani stopy. Pochovaní ako neznámi, prípadne nezvestní, navždy stratení v kolobehu dejín a v šialenstve bratovražednej vojny.