Otazky

Časté otázky

Do ktorého storočia / roku sa dá spraviť rodokmeň?

Je bežné zistiť niektoré vetvy rodiny až do 18. storočia, v prípade zachovania historických podkladov až do 17. storočia. Niekedy nájdení menovci v rôznych súpisoch môžu byť priamy pokrvní predkovia avšak kvôli chýbajúcim dobových matričných záznamov pôjde len o dohad. Niektoré dobové dokumenty zničili vojny a požiare miest, a niektoré zostávajú zabudnuté v pivniciach a na povalách farností a kostolov. Čakajú na svoje objavenie.

Ako dlho sa čaká na zostavenie rodokmeňu?

Celý proces bádania zaberie veľa času. Pokiaľ má byť konečný produkt overený a kvalitný, zaberie to cca. 4-5 mesiacov. Preto plánujte podobný darček predom.

Aká je pravdepodobnosť, že som mal šľachtických predkov, alebo aké iné prekvapenie ponúka rodokmeň?

Skôr malá až veľmi malá. Väčšina obcí a mestečiek bola bez pobytu urodzených rodín. V niektorých sa nezdržoval ani len farár. Skôr zistíte, že Váš prapradedo choval 20 oviec a 2 kravičky. Alebo pokiaľ sa zachovali staré rodinné náhrobné kamene, zistíte chybne vytesané dátumy narodení predkov. Či už boli chudobní roľníci alebo mešťania, budete na nich hrdí lebo krv je drahšia ako zlato.