titulka

Napriek ťažkým časom, chorobám, úmrtnosti detí a vojnám prežil aj Váš rod do dnešných dní. Zväčša pôjde o históriu jednoduchých ľudí, nádenníkov, roľníkov a remeselníkov. Dochované historické dokumenty o ľuďoch, bez ktorých by ste tu teraz neboli ani Vy.

Prečo si nechať vypracovať rodokmeň?

Je krásnym dokladom o histórii rodiny a rodinných príbuzných a častokrát aj doby, v ktorej generácie predkov žili. Ideálnym netradičným darčekom s pridanou hodnotou. Poskytne častokrát detailné informácia a historické súvislosti späté s Vašou rodinou, rodom.

Niekoľko základných otázok, na ktoré Vám možno vypracovaný rodokmeň odpovie:

Bojoval náš prastarký na fronte 1. svetovej vojny? Nebol v rodine dedinský richtár alebo obecný výborník / poslanec? Boli sme rodina remeselníkov, roľníkov alebo vážených mešťanov? Kde sme žili predtým a prečo sme teraz tu? Zasiahla našu rodinu cholera alebo iná tragédia? Ako vyzerala naša dedina pred 200 rokmi? Aké bolo naše hospodárstvo?

Ako ten rodokmeň bude vyzerať?

Rodokmeň dostanete v knižnej alebo v elektronickej podobe. Budú doložené nájdené matričné a archívne dokumenty, stručný popis doby jednotlivých generácií s ostatnou grafickou úpravou dokumentu.